Nekilnojamojo turto vertinimas
Verslo vertinimas
Kilnojamojo turto vertinimas

Nekilnojamas turtas


            Nekilnojamasis turtas (nekilnojamasis daiktas) – žemės sklypas ir su juo susiję daiktai, kurie negali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės, taip pat turtas (kilnojamieji daiktai), kurį nekilnojamuoju pripažįsta įstatymai.

            Turto arba verslo rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti perduotas turtas arba verslas jo vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį norinčių perduoti turtą arba verslą ir norinčių jį įsigyti asmenų sandorį po šio turto arba verslo tinkamo pateikimo rinkai, kai abi sandorio šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių ir interesų.

Nekilnojamojo turto vertinimas apima šias sritis:

•   Namų vertinimas;

•   Butų vertinimas;

•   Komercinių patalpų vertinimas;

•   Inžinerinių statinių vertinimas;

•   Administracinių patalpų vertinimas;

•   Žemės sklypų vertinimas;

•   Miškų vertinimas;

•   Inžinerinių tinklų vertinimas;

Nekilnojamasis turtas vertinamas tuo atveju, kai:

•   keičiasi jo savininkas, t. y. turtas parduodamas, perduodamas kaip nepiniginis (turtinis) įnašas, mainomas, dovanojamas, paveldimas;

•   norima turtą pirkti-parduoti, mainyti, įkeisti ar kitais būdais perleisti;

•   įmonėms yra taikoma bankroto procedūra;

•   turtas yra įkeičiamas, norint gauti paskolą ar ES paramą;

•   turtas yra apmokestinamas, apdraudžiamas, deklaruojamas;

•   turtas yra įrašomas į finansinės apskaitos dokumentus;

•   yra pripažistamas besavininkiu;

•   vykdomos teismų ar teismo anstolių nutartys;

•   to pageidauja turto savininkas, arba turto vertinimo užsakovas.


Nekilnojamas turtas


            Nekilnojamasis turtas (nekilnojamasis daiktas) – žemės sklypas ir su juo susiję daiktai, kurie negali būti perkeliami iš vienos vietos į kitą nepakeitus jų paskirties ir iš esmės nesumažinus jų vertės, taip pat turtas (kilnojamieji daiktai), kurį nekilnojamuoju pripažįsta įstatymai.

            Turto arba verslo rinkos vertė – apskaičiuota pinigų suma, už kurią galėtų būti perduotas turtas arba verslas jo vertinimo dieną, sudarius tiesioginį komercinį norinčių perduoti turtą arba verslą ir norinčių jį įsigyti asmenų sandorį po šio turto arba verslo tinkamo pateikimo rinkai, kai abi sandorio šalys veikia dalykiškai, be prievartos ir nesaistomos kitų sandorių ir interesų.

Nekilnojamojo turto vertinimas apima šias sritis:

•   Namų vertinimas;

•   Butų vertinimas;

•   Komercinių patalpų vertinimas;

•   Inžinerinių statinių vertinimas;

•   Administracinių patalpų vertinimas;

•   Žemės sklypų vertinimas;

•   Miškų vertinimas;

•   Inžinerinių tinklų vertinimas;

Nekilnojamasis turtas vertinamas tuo atveju, kai:

•   keičiasi jo savininkas, t. y. turtas parduodamas, perduodamas kaip nepiniginis (turtinis) įnašas, mainomas, dovanojamas, paveldimas;

•   norima turtą pirkti-parduoti, mainyti, įkeisti ar kitais būdais perleisti;

•   įmonėms yra taikoma bankroto procedūra;

•   turtas yra įkeičiamas, norint gauti paskolą ar ES paramą;

•   turtas yra apmokestinamas, apdraudžiamas, deklaruojamas;

•   turtas yra įrašomas į finansinės apskaitos dokumentus;

•   yra pripažistamas besavininkiu;

•   vykdomos teismų ar teismo anstolių nutartys;

•   to pageidauja turto savininkas, arba turto vertinimo užsakovas.


Kilnojamas turtas


            Kilnojamasis turtas (kilnojamasis daiktas) – turtas (daiktas), kuris iš vienos vietos į kitą gali būti perkeltas nepakeitus jo paskirties ir iš esmės nesumažinus jo vertės, jeigu įstatymai nenustato kitaip.

Kilnojamojo turto vertinimas apima šias sritis:

•   Transporto priemonės – lengvieji, krovininiai, komerciniai automobiliai, kt.;

•   Įrengimai (staklės, linijos ir kt.), įrankiai, kitas gamybinis inventorius;

•   Miško, sodų, žemės ūkio želdiniai ir produkcija (pvz., mediena, žemės ūkio produkcija);

•   Statybinė technika;

•   Prekės;

•   Gyvūnai ar gyvuliai;

•   Kitas trumpalaikis ar ilgalaikis turtas.

Kilnojamasis turtas vertinamas tuo atveju, kai:

•   keičiasi jo savininkas, t. y. turtas parduodamas, perduodamas kaip nepiniginis (turtinis) įnašas, mainomas, dovanojamas, paveldimas;

•   norima turtą pirkti-parduoti, mainyti, įkeisti ar kitais būdais perleisti;

•   įmonėms yra taikoma bankroto procedūra;

•   turtas yra įkeičiamas, norint gauti paskolą ar ES paramą;

•   turtas yra apmokestinamas, apdraudžiamas, deklaruojamas;

•   turtas yra įrašomas į finansinės apskaitos dokumentus;

•   yra pripažistamas besavininkiu;

•   vykdomos teismų ar teismo anstolių nutartys;

•   to pageidauja turto savininkas, arba turto vertinimo užsakovas.


Verslas


            Verslas – juridinio ar fizinio asmens veikla, kuriai naudojami ekonominiai ištekliai, kuria siekiama gauti pajamų ir pelno ir už kurią šis asmuo atsako savo turtu.

            Verslo vertinimas – tai įmonės (ar kitos organizacinės formos verslo) rinkos vertės nustatymas, įvertinant už kokią kainą toks, ar analogiškas verslas turėtų būti perkamas ar parduodamas.

            Vertybinis popierius – dokumentas, patvirtinantis privačią asmens teisę ir kito subjekto turtinį įsipareigojimą. Vertybiniai popieriai gali būti materialūs (nustatytos formos ir turinio dokumentai, turintys įstatymo numatytus rekvizitus) arba nematerialūs (neturintys materialios formos). Nematerialūs vertybiniai popieriai neturi objektyvios, materialios išraiškos t.y. jie nėra įprastai suprantami dokumentai, o fiksuojami įrašais asmeninėse vertybinių popierių sąskaitose, kurios atidaromos vertybinių popierių savininkų vardu.

Verslo vertinimas yra atliekamas šiems tikslams:

•   Pardavimui;

•   Įsigijimui;

•   Restruktūrizavimo atveju;

•   Susijungimo atveju;

•   Reorganizavimo atveju;

•   Prekinių ženklų, patentų vertei nustatyti;

•   Kitais atvejais.